صفحه اصلیمشخصات ويلاهانقشه ويلاهافروش زميندرباره جواهردهعکسهای جواهردهارتباط با ما

 

 

دورنمای زمین جواهرده از دره رو به رو

 

 

در میانه مسیر جواهرده

 

 

چشم انداز جنوبی از داخل ویلا ها

 

 

چشم انداز جنوبی ویلا از بالکن

 

 

چشم انداز جنوب شرقی از طبقه دوم

 

 

چشم انداز غربی زمین جواهرده

 

 

داخل زمین جواهرده و چشم انداز رو به رو (شرقی) آن

 

 

داخل زمین جواهرده و چشم انداز جنوب شرقی آن

 

 

انتهای مسیر جواهرده و دید دریا از ارتفاعات 2000 متری

 

 

آبشاری در میانه راه جواهرده

 

 

 

 

  کلیه حقوق محفوظ است 1385 - 1384                                                                                                                طرح از KisiaWeb